czy kadry i płace są trudne

czy kadry i płace są trudne i Płace w firmie 2020 Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia Dnia 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku, autorskich kosztów uzyskania przychodu, a także limitów kilku zwolnień podatkowych. W tej książce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zmian, kilkadziesiąt przykładów liczbowych, zes

Polecamy również:


czy kadry i płace są trudne i kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:, , umów stosowanych w zatrudnieniu, urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych, wypowiedzeń umów o pracę, wysokości odpraw, wysokości odpisów na zfśs, zwolnień, zasiłków, dokumentów ZUS, bezpieczeństwa i higieny pracy, diet, ryczałtów i rekompensat, podatków, Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. , , Dzięki infoKalendarzowi będziecie Państwo pamiętać o każdym terminie, takim jak:, , złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych, złożenie PIT-12, zakończenie inwentaryzacji, oświadczenie o wyborze opodatkowania, wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wybór opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, poinformowanie pracowników przez pracodawcę o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczenia urlopowego, złożenie informacji ZUS IWA, przekazanie rozliczenia wykorzystania dotacji za poprzedni rok budżetowy, Ponadto publikacja zawiera przejrzyście usystematyzowane zagadnienia kadrowo-płacowe w tabelach., , infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019 to:, , stawki podatków, diet, ryczałtów, rekompensat;, wysokość odpraw, zasiłków chorobowych i opiekuńczych;, wymiary urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, szkoleniowych;, częstotliwość badań lekarskich i szkoleń BHP;, ważne kontakty., infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019 idealnie sprawdza się w pracy (148x210mm - wygodny format A5) – oprócz dziennego terminarza zawiera:, , Szczegółowo rozpisane czynności i terminy z prawa pracy i księgowości dla sektora prywatnego i publicznego., Praktyczne zestawienia danych kadrowych i podatkowych., Daty czynności kadrowych i podatkowych oraz sprawozdań finansowych.

Informator kadrowego 2020

Informator kadrowego 2020 82 tabele i zestawienia wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia związane

Kadry i płace 2020 Oddk Jacewicz Małkowska

Kadry i płace 2020 Oddk Jacewicz Małkowska W ksiązce wyd. ODDK znajdziesz wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:- omówienie wszystkich nowości w roz