czym sa kadry

czym sa kadry i Zatrudnianie i zwalnianie pracowników praktyczny komentarz wzory dokumentów z suplementem elektronicznym Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to działania, które podejmuje każdy pracodawca. Autorka książki o zwalnianiu o zatrudnianiu pracowników to specjalista z zakresu prawa pracy – w praktyczny sposób omawia warunki, jakie muszą zostać spełnione w

Polecamy również:


czym sa kadry i Książka stanowi praktyczne źródło informacji na temat najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem i przechowywaniem akt osobowych – od momentu zatrudnienia aż po zakończenie stosunku pracy. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, jak powinny wyglądać dane dokumenty oraz w której części akt należy je przechowywać. Tłumaczą również, w jaki sposób pracodawca może wykazać dopełnienie należytej staranności w procesie ustalania uprawnień pracowniczych, tak aby skutecznie zabezpieczyć własne interesy. Opracowanie zawiera przydatny zbiór wzorów dokumentów, dostępnych w wersji edytowalnej na płycie CD, dotyczących m.in.:, zestawienia godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę,, informacji o zastosowaniu monitoringu w zakładzie pracy,, umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,, zawiadomienia o zastosowaniu wobec pracownika kary porządkowej,, ewidencji czasu pracy zatrudnionego pracownika.,, W jaki sposób zgodnie z nowymi przepisami pracodawca powinien prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą? Co w praktyce oznacza przejście z formy papierowej na elektroniczną? Jak rodo wpłynęło na zasady pozyskiwania i przetwarzania informacji o pracownikach przez pracodawcę?

Kadry i płace 2020 Oddk Jacewicz Małkowska

Kadry i płace 2020 Oddk Jacewicz Małkowska W ksiązce wyd. ODDK znajdziesz wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:- omówienie wszystkich nowości w roz