czym zajmują się kadry w firmie

czym zajmują się kadry w firmie i Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk Książka obejmuje m.in. umowy, wnioski, regulaminy wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy. Ponadto zawiera 290 wzorów dokumentów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku. Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny. Dlaczego polecamy książ

Polecamy również:


czym zajmują się kadry w firmie i Poradnik wyjaśnia rewolucyjne zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zawiera istotne informacje o zmianach już obowiązujących i tych planowanych. Rok 2019 będzie czasem znaczących zmian w dotychczasowym, tradycyjnym sposobie postrzegania akt osobowych pracowników oraz prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, do której są i będą zobowiązani pracodawcy. 1 stycznia 2019 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357, zwana dalej „ustawą”). Ustawa jest aktem przełomowym, modyfikuje bowiem obowiązki pracodawców związane zarówno z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak też umożliwia zmianę postaci przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy. W książce omówiono najnowsze zmiany przepisów dotyczące prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. W opracowaniu m in.:,- zalety i wady e-dokumentacji,- zmiany w aktach osobowych – 4 a nie 3 części, ale czy dla wszystkich,- nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,- rozszerzona ewidencja czasu pracy, co z harmonogramami,- wypłata wynagrodzenia na konto wreszcie uregulowana,- dokumenty aplikacyjne – jak działać by uniknąć zarzutów dyskryminacyjnych i naruszenia RODO,- planowane zmiany w zakresie katalogu danych osobowych żądanych od kandydata i pracownika

Płace od A do Z w 2020 Cieślak

Płace od A do Z w 2020 Cieślak Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Wynagrodzenia pracowników samorządowych Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorząd