dział kadr i płac po angielsku

dział kadr i płac po angielsku i Informator kadrowego 2020 82 tabele i zestawienia wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wynagrodzeniami, ochroną rodzicielstwa i kontrolami PIP.

Polecamy również:


dział kadr i płac po angielsku i Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to działania, które podejmuje każdy pracodawca. Autorka książki o zwalnianiu o zatrudnianiu pracowników to specjalista z zakresu prawa pracy – w praktyczny sposób omawia warunki, jakie muszą zostać spełnione w procesie nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy, z uwzględnieniem nie tylko przepisów Kodeksu pracy, ale również przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz nowych przepisów w zakresie prowadzenia akt osobowych. W komentarzu ze wzorami dokumentów wyjaśniono m.in.:,- jak prawidłowo sformułować ogłoszenie o pracę,,- co powinna zawierać umowa o pracę,,- jakie informacje muszą znaleźć się w skierowaniu na badania lekarskie,,- kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę,,- jakie obowiązki związane z ochroną danych osobowych mają zastosowanie podczas zatrudniania pracownika,,- co może być przyczyną rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,,- jakie są zasady prowadzenia akt osobowych – zmiany od 1 stycznia 2019 r.,, Komentarz ze wzorami dokumentów została wzbogacona wieloma praktycznymi przykładami, przepisami prawa oraz orzecznictwem sądowym. Dodatkowo książkę uzupełniono wzorami przydatnych dokumentów – znalazły się tu m.in. umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych, skierowanie na badania lekarskie, wniosek o sprostowanie świadectwa pracy. Wszystkie wzory dokumentów w edytowalnym formacie (MS Word) zawarto w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Spis zawartości suplementu elektronicznego:, Dokumenty związane z ubieganiem się pracownika o zatrudnienie – A, Dokumenty związane z ubieganiem się pracownika o zatrudnienie, Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, Przedwstępna umowa o pracę, Skierowanie na badania lekarskie, Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia – B, Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, Umowa o pracę, Kwestionariusz osobowy dla pracownika, Zawiadomienie okręgowego inspektoratu pracy, Oświadczenie pracodawcy jako administratora danych osobowych pracownika, Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Informacja o warunkach zatrudnienia, Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zakresem obowiązków, Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z obowiązującymi u pracodawcy zasadami pracy, Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym, Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu, Oświadczenie pracodawcy o zastosowaniu monitoringu wizyjnego, Informacja dla pracownika o sposobie wypłaty wynagrodzenia, Informacja o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, Dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy – C, Dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę, Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, Świadectwo pracy, Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy, Dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej – D, Dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej

Płace od A do Z w 2020 Cieślak

Płace od A do Z w 2020 Cieślak Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020