jak prowadzić kadry i płace

jak prowadzić kadry i płace i Płace od A do Z w 2020 Cieślak Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2020

Polecamy również:


jak prowadzić kadry i płace i Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i wierzytelności przysługujących pracownikom i innym zatrudnionym osobom. Porusza praktyczne kwestie współpracy pracodawcy z komornikiem i administracyjnym organem egzekucyjnym w zakresie sporządzania pism i innych dokumentów niezbędnych przy potrąceniach. Charakteryzuje szczegółowo obowiązki pracodawców dotyczące egzekucji i ustalania wysokości potrącenia. Uwzględnia przy tym zmiany wprowadzone tzw. pakietem alimentacyjnym oraz w zakresie wierzytelności przysługujących osobom wykonującym umowy cywilnoprawne. Pracodawcy i zleceniodawcy muszą m.in. wiedzieć:, jakie są granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń;, w jakich wypadkach należy informować organy egzekucyjne o zmianie okoliczności wpływających na możliwość potrącenia;, na czym polega zbieg egzekucji i według jakich zasad dokonywać potrąceń w takiej sytuacji;, jak dokonać jednoczesnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego., W publikacji przeanalizowano również zagadnienie ochrony danych osobowych dłużników oraz problematykę zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy.

Świadectwo pracy po zmianach Poradniki kadrowe

Świadectwo pracy po zmianach Poradniki kadrowe Książka w sposób praktyczny i kompleksowy analizuje problemy, z jakimi pracodawcy i służby kadrowe stykają się przy wystawianiu świadectwa pracy