jak prowadzić kadry w firmie

jak prowadzić kadry w firmie i Dokumentacja kadrowa 2020 Prowadzenie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2020 roku W książce omówiono rewolucyjne zmiany, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Z publikacji można się m.in. dowiedzieć: jak prowadzić dokumentację w formie elektronicznej,jakie są nowe okresy

Polecamy również:


jak prowadzić kadry w firmie i Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego., W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2020 r. i dotyczą:, – obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie , wyboru lub powołania,, – wynagrodzenia prowizyjnego,, – wypłacania dodatku za wieloletnią pracę,, – wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej,, – tabeli stanowiskowych., Autorzy wskazują również jak obliczyć wysokość odprawy, odszkodowania i wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy, z uwzględnieniem urlopu oraz niezdolności do pracy., Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób obsługujących jednostki samorządu terytorialnego, w tym prawników oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich.

Kadry od A do Z Cieślak

Kadry od A do Z Cieślak Książka jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na k