kadry co warto wiedzieć

kadry co warto wiedzieć i Wynagrodzenia 2020 Rozliczanie płac w praktyce Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Szczególnie duże wątpliwości pojawiły się w związku ze zwolnieniem z PIT dla pracowników w wieku do 26 lat oraz obniżeniem skali podatkowej i wzro

Polecamy również:


kadry co warto wiedzieć i Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zaktualizowane wydanie – stan prawny na 1 lipca 2019 r. – uwzględnia bardzo ważne dla kadrowców zmiany, w tym:,nowe przepisy wprowadzające RODO obowiązujące od 4 maja 2019 r. – w tym zmieniony katalog danych osobowych pracownika i kandydata do pracy, które może przetwarzać pracodawca – konsekwencje tych zmian w bardzo wielu dokumentach,,zmieniony wzór świadectwa pracy – zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1197) – zmiany w treści wzoru, nowe regulacje dotyczące terminu wydania świadectwa pracy i in.,,nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz statystycznej karty wypadku,,zmiany związane z zasadami funkcjonowania monitoringu w zakładzie pracy – przykładowe zapisy regulaminu pracy wprowadzające monitoring,,szereg zmian związanych z nowelizacją Kodeksu pracy obowiązującą od 7 września 2019 r. (w tym m.in.: wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy),Zalety publikacji:,opracowana na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369),,jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,,pełen zakres spraw: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne,,opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych,,ponad 300 wzorów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku,,wszystkie wzory w pełni edytowalne (format MS Word) zamieszczone dodatkowo w suplemencie elektronicznym; plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Świadectwo pracy po zmianach Poradniki kadrowe

Świadectwo pracy po zmianach Poradniki kadrowe Książka w sposób praktyczny i kompleksowy analizuje problemy, z jakimi pracodawcy i służby kadrowe stykają się przy wystawianiu świadectwa pracy

Płace od A do Z w 2020 Cieślak

Płace od A do Z w 2020 Cieślak Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020