kadry i płace co trzeba wiedzieć

kadry i płace co trzeba wiedzieć i Składki ZUS 2020 Zmiany przykłady liczbowe wyroki Sądu W książce znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia na ten temat wraz z przykładami liczbowymi i podstawami prawnymi. Ale to nie wszystko. Poznaj inne zmiany w rozliczaniu składek swoich pracowników i współpracowników. Wzrost płacy minimalnej oznacza dodatkową pracę dla działów kadrowo-płac

Polecamy również:


kadry i płace co trzeba wiedzieć i kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:, , umów stosowanych w zatrudnieniu, urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych, wypowiedzeń umów o pracę, wysokości odpraw, wysokości odpisów na zfśs, zwolnień, zasiłków, dokumentów ZUS, bezpieczeństwa i higieny pracy, diet, ryczałtów i rekompensat, podatków, Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. , , Dzięki infoKalendarzowi będziecie Państwo pamiętać o każdym terminie, takim jak:, , złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych, złożenie PIT-12, zakończenie inwentaryzacji, oświadczenie o wyborze opodatkowania, wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wybór opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, poinformowanie pracowników przez pracodawcę o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczenia urlopowego, złożenie informacji ZUS IWA, przekazanie rozliczenia wykorzystania dotacji za poprzedni rok budżetowy, Ponadto publikacja zawiera przejrzyście usystematyzowane zagadnienia kadrowo-płacowe w tabelach., , infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019 to:, , stawki podatków, diet, ryczałtów, rekompensat;, wysokość odpraw, zasiłków chorobowych i opiekuńczych;, wymiary urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, szkoleniowych;, częstotliwość badań lekarskich i szkoleń BHP;, ważne kontakty., infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019 idealnie sprawdza się w pracy (148x210mm - wygodny format A5) – oprócz dziennego terminarza zawiera:, , Szczegółowo rozpisane czynności i terminy z prawa pracy i księgowości dla sektora prywatnego i publicznego., Praktyczne zestawienia danych kadrowych i podatkowych., Daty czynności kadrowych i podatkowych oraz sprawozdań finansowych.

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020

infokalendarz kadrowo-księgowy 2020 Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na

Wszystko o płacach 2020

Wszystko o płacach 2020 Książka o płacach w 2020 roku ma charakter kompendium wiedzy normatywnej i praktycznej dla przedsiębiorców w dziedzinie płac. Całość skład się z 10 rozdziałów, na