kadry i płace dla początkujących książka

kadry i płace dla początkujących książka i Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk ponad 330 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zaktualizowane wydanie – stan prawny na 1 lipca 2019 r. – uwzględnia bardzo ważne dla kadrowców zmiany, w tym:nowe pr

Polecamy również:


kadry i płace dla początkujących książka i Książka obejmuje m.in. umowy, wnioski, regulaminy wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy. Ponadto zawiera 290 wzorów dokumentów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku. Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny. , Dlaczego polecamy książkę Dokumentacja pracownicza 2020? ,- jest to jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych, ,- została opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, masz więc gwarancję poprawności merytorycznej!,- pełen zakres spraw obejmuje: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne,,- opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych,,- ponad 290 wzorów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku,,- wszystkie wzory są w pełni edytowalne (format MS Word) – plik suplementu elektronicznego jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).,, W 12 wydaniu książki o dokumentacji pracowniczej zmiany i nowe wzory na rok 2016 dotyczące: ,- rodzajów umów o pracę, z przejrzystymi komentarzami,,- zmian w zakresie wypowiadania umów o pracę,,- dokumentacji zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,,- urlopów związanych z opieką nad dziećmi, w tym nowa dokumentacja w zakresie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego;,- czasu pracy na rok 2016,,- nowy dział: Polityka social media, czyli wewnątrzfirmowa polityka dotycząca korzystania z mediów społecznościowych, w tym:, – wzorcowy regulamin prowadzenia profili na portalach społecznościowych ,- – wzorcowy regulamin prowadzenia serwisu internetowego,,- nowy dział dotyczący zasad wykorzystywania przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów lub sprzętów, stanowiących ich własność, w tym:, – umowa o powierzenie prywatnego sprzętu komputerowego do celów służbowych, – instrukcja dokumentowania i wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników narzędzi, materiałów lub sprzętów, stanowiących ich własność,,- nowe podpowiedzi w zakresie prowadzenia akt osobowych,,- nowe praktyczne komentarze, w tym nowe stanowiska PIP i ważne – pracownicze orzecznictwo.,, Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość zarządzania dokumentacją i tworzenia dokumentacji (podkatalogów) dla poszczególnych pracowników, bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, wydruku itp. Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk

Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk Książka obejmuje m.in. umowy, wnioski, regulaminy wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy. Ponadto zawiera 290 wzorów dokumentów z instruktażow