kadry i płace w praktyce

kadry i płace w praktyce i Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów Jest to pierwsza książka na rynku, w której szeroko ujęto problematykę elektronizacji dokumentacji pracowniczej od strony praktycznej, a autorka tego rozdziału nie jest prawnikiem tylko specjalistką od wdrożeń systemów teleinformatycznych wspomagających prac

Polecamy również:


kadry i płace w praktyce i Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego., W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2020 r. i dotyczą:, – obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie , wyboru lub powołania,, – wynagrodzenia prowizyjnego,, – wypłacania dodatku za wieloletnią pracę,, – wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej,, – tabeli stanowiskowych., Autorzy wskazują również jak obliczyć wysokość odprawy, odszkodowania i wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy, z uwzględnieniem urlopu oraz niezdolności do pracy., Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób obsługujących jednostki samorządu terytorialnego, w tym prawników oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich.

Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk

Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk Książka obejmuje m.in. umowy, wnioski, regulaminy wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy. Ponadto zawiera 290 wzorów dokumentów z instruktażow