kadry i place bez doswiadczenia

kadry i place bez doswiadczenia i Poradnik dla pracodawcy 2020 z zakresu spraw kadrowych Stan prawny na dzień 1 marca 2017 roku. Pełny zakres wiedzy normatywnej dla pracodawców w sprawach kadrowych. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców związanych ze stosunkiem pracy. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Dokumentacja i ewidencja zatrudnienia. Wynagrodzenia i świadczenia dla pr

Polecamy również:


kadry i place bez doswiadczenia i Poradnik wyjaśnia rewolucyjne zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zawiera istotne informacje o zmianach już obowiązujących i tych planowanych. Rok 2019 będzie czasem znaczących zmian w dotychczasowym, tradycyjnym sposobie postrzegania akt osobowych pracowników oraz prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, do której są i będą zobowiązani pracodawcy. 1 stycznia 2019 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357, zwana dalej „ustawą”). Ustawa jest aktem przełomowym, modyfikuje bowiem obowiązki pracodawców związane zarówno z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak też umożliwia zmianę postaci przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy. W książce omówiono najnowsze zmiany przepisów dotyczące prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. W opracowaniu m in.:,- zalety i wady e-dokumentacji,- zmiany w aktach osobowych – 4 a nie 3 części, ale czy dla wszystkich,- nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,- rozszerzona ewidencja czasu pracy, co z harmonogramami,- wypłata wynagrodzenia na konto wreszcie uregulowana,- dokumenty aplikacyjne – jak działać by uniknąć zarzutów dyskryminacyjnych i naruszenia RODO,- planowane zmiany w zakresie katalogu danych osobowych żądanych od kandydata i pracownika

Poradnik dla pracodawcy z zakresu spraw kadrowych

Poradnik dla pracodawcy z zakresu spraw kadrowych Stan prawny na dzień 1 marca 2016 roku. Pełny zakres wiedzy normatywnej dla pracodawców w sprawach kadrowych. Prawa i obowiązki pracowników i pra

Świadectwo pracy od A do Z w 2020 roku Cieślak

Świadectwo pracy od A do Z w 2020 roku Cieślak Wysyłka książki od 15 lutego 2020 roku. Wiele kwestii w zakresie wystawiania świadectwa pracy jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zag