kadry jakie dokumenty

kadry jakie dokumenty i Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zalety publikacji: opracowana na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369), jedyna na rynku tak w

Polecamy również:


kadry jakie dokumenty i Książka w sposób praktyczny i kompleksowy analizuje problemy, z jakimi pracodawcy i służby kadrowe stykają się przy wystawianiu świadectwa pracy. Ponadto zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do treści i dokumentu świadectwa pracy, a także omówienie druku świadectwa pracy z przykładami jego wypełnienia. Z opracowania czytelnik dowie się m.in.:, , jak prawidłowo wykazać dane o urlopach,, czy nadal pracodawca jest zobligowany do wydania odpisu świadectwa pracy,, jak prawidłowo i gdzie wykazywać informacje o dodatkowych uprawnieniach, które zostały wykorzystane przez pracownika,, jak i kiedy wykazywać dane dotyczące uprawnień rodzicielskich,, czy zawsze należy sprostować świadectwo pracy, gdy pojawi się błąd,, co trzeba wpisać w treść świadectwa pracy, gdy pracownik nie korzystał z danego uprawnienia,, jak wypełnić świadectwo pracy, gdy zmienia się podstawa rozwiązania umowy o pracę na podstawie wyroku sądowego,, jakie obowiązki odnoszące się do świadectwa pracy ma pracodawca, który przejął pracownika., W książce uwzględniono zmiany legislacyjne dotyczące świadectwa pracy, które weszły w życie 7 września 2019 r., , Autorka odwołuje się do licznych przykładów każdego z ustępów i punktów świadectwa pracy, dzięki czemu każdy w sposób praktyczny może prześledzić proces wystawienia świadectwa pracy. Ponadto w poradniku przedstawiono przykład stanu faktycznego i dokumentu świadectwa pracy wystawionego na opisanym przykładzie.

Wszystko o płacach 2020

Wszystko o płacach 2020 Książka o płacach w 2020 roku ma charakter kompendium wiedzy normatywnej i praktycznej dla przedsiębiorców w dziedzinie płac. Całość skład się z 10 rozdziałów, na