kto trenerem kadry polski

kto trenerem kadry polski i Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów z komentarzem W nowej dokumentacji pracowniczej w 2020 roku omówiono najnowsze zmiany przepisów prawa pracy i przybliżono ich praktyczne zastosowanie w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej i przetwarzania danych osobowych w wybranych procesach HR. W pierwszej części książki przedstawiono, w jakic

Polecamy również:


kto trenerem kadry polski i kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:, , umów stosowanych w zatrudnieniu, urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych, wypowiedzeń umów o pracę, wysokości odpraw, wysokości odpisów na zfśs, zwolnień, zasiłków, dokumentów ZUS, bezpieczeństwa i higieny pracy, diet, ryczałtów i rekompensat, podatków, Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. , , Dzięki infoKalendarzowi będziecie Państwo pamiętać o każdym terminie, takim jak:, , złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych, złożenie PIT-12, zakończenie inwentaryzacji, oświadczenie o wyborze opodatkowania, wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wybór opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, poinformowanie pracowników przez pracodawcę o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczenia urlopowego, złożenie informacji ZUS IWA, przekazanie rozliczenia wykorzystania dotacji za poprzedni rok budżetowy, Ponadto publikacja zawiera przejrzyście usystematyzowane zagadnienia kadrowo-płacowe w tabelach., , infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 to:, , stawki podatków, diet, ryczałtów, rekompensat;, wysokość odpraw, zasiłków chorobowych i opiekuńczych;, wymiary urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, szkoleniowych;, częstotliwość badań lekarskich i szkoleń BHP;, ważne kontakty., infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 idealnie sprawdza się w pracy (148x210mm - wygodny format A5) – oprócz dziennego terminarza zawiera:, , Szczegółowo rozpisane czynności i terminy z prawa pracy i księgowości dla sektora prywatnego i publicznego., Praktyczne zestawienia danych kadrowych i podatkowych., Daty czynności kadrowych i podatkowych oraz sprawozdań finansowych.

Umowy cywilnoprawne 2020 Żaro

Umowy cywilnoprawne 2020 Żaro Poradnik dla osób prawnych i fizycznych zawierających umowy zlecenia, agencyjne, o świadczeniu usług i o dzieło w świetle obowiązujących w 2018 roku przepisów z