rodo kadry jakie dokumenty

rodo kadry jakie dokumenty i Płace od A do Z w 2020 Cieślak Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

Polecamy również:


rodo kadry jakie dokumenty i Ósme wydanie Poradnika poświęcone jest elastycznemu zatrudnianiu pracowników. Publikacja opisuje:, Elastyczne formy zatrudnienia takie jak:, terminowe umowy o pracę, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakty menedżerskie), praca tymczasowa, wypożyczanie pracowników, samozatrudnienie, Elastyczność w systemach i rozkładach czasu pracy, tj.:, ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, system pracy „weekendowej”, system „skróconego tygodnia pracy”, zadaniowy system czasu pracy , , , Omówione zostały także takie instytucje jak Telepraca i home office (wbrew pozorom to nie jest to samo), a także mniej znane formy elastycznego zatrudnienia jak:, , Job sharing (dzielenie stanowiska) zwany też systemem pracy dzielonej, Job rotation - przechodzenie pracowników przez rożne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie, w celu rozwoju i pogłębienia swoich umiejętności i doświadczeń, Agile - w polskim porządku prawnym Agile znajduje zastosowanie w prawie zamówień publicznych., , , Poradnik przeznaczony jest dla przedsiębiorców, pracodawców, szeroko rozumianych służb kadrowych a także dla pracowników którzy chcieliby dowiedzieć się jakie mają możliwości świadczenia pracy (w większości przypadków dana forma świadczenia pracy wprowadzana jest na wniosek pracownika).

Świadczenia pozapłacowe

Świadczenia pozapłacowe Pozapłacowe benefity dla pracowników to dziś jedno z podstawowych narzędzi zachęcających do podjęcia pracy w danej firmie i motywujących do pozostania w niej na dłu