Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Cena 130.97 zł

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały omówione możliwe formy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środk

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

  • Autor: Katarzyna Poterucha, Biblioteka Finanse Publiczne
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 275

Opis książki Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały omówione możliwe formy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków UE oraz wydatków dokonywanych przez beneficjentów dotacji unijnych. Autorka wiele uwagi poświęciła rodzajom i zakresowi kontroli projektów unijnych oraz najczęściej popełnianym błędom w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Czytelnik pozna zasady dotyczące m.in.:

dostosowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont do wymogów związanych z ewidencją projektu,
tworzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w postaci dodatkowych,
kont syntetycznych lub analitycznych albo kodu księgowego, rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT w projektach unijnych,
prezentacji dotacji w sprawozdaniach finansowych, m.in. w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
W jaki sposób prawidłowo rozliczyć projekt finansowany ze środków unijnych? Jak zmienić system ewidencji w jednostce, aby spełniał wymóg prowadzenia wyodrębnionej księgowości? Co należy uwzględnić, wybierając sposób jej prowadzenia?Polecamy z kadr:

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie

Gratka dwulatka Zeszyt 1

Gratka dwulatka Zeszyt 1 Zabawa z naklejkami, zadania umysłowe i poznawanie otaczającego świata