Dokumentacja pracownicza 2020 Nowe zasady prowadzenia akt osobowych

Dokumentacja pracownicza 2020 Nowe zasady prowadzenia akt osobowych Poradnik wyjaśnia rewolucyjne zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zawiera istotne informacje o zmianach już obowiązujących i tych planowanych. Rok 2019 będzie czasem znaczących zmian w dotychczasowym, tradycyjnym sposobie postrzegania akt osobowych pracowników oraz prowadzenia dokumentacji w

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Dokumentacja pracownicza 2020 Nowe zasady prowadzenia akt osobowych

  • Autor: Iwona Jaroszewska Ignatowska, Marta Kosakowska, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie, Poradnik Gazety Prawnej 2020
  • Rok wydania 2020
  • Liczba stron: 144

Opis książki Dokumentacja pracownicza 2020 Nowe zasady prowadzenia akt osobowych

Dokumentacja pracownicza 2020 Nowe zasady prowadzenia akt osobowych Poradnik wyjaśnia rewolucyjne zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zawiera istotne informacje o zmianach już obowiązujących i tych planowanych. Rok 2019 będzie czasem znaczących zmian w dotychczasowym, tradycyjnym sposobie postrzegania akt osobowych pracowników oraz prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, do której są i będą zobowiązani pracodawcy. 1 stycznia 2019 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357, zwana dalej „ustawą”). Ustawa jest aktem przełomowym, modyfikuje bowiem obowiązki pracodawców związane zarówno z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak też umożliwia zmianę postaci przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy. W książce omówiono najnowsze zmiany przepisów dotyczące prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. W opracowaniu m in.:
- zalety i wady e-dokumentacji
- zmiany w aktach osobowych – 4 a nie 3 części, ale czy dla wszystkich
- nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
- rozszerzona ewidencja czasu pracy, co z harmonogramami
- wypłata wynagrodzenia na konto wreszcie uregulowana
- dokumenty aplikacyjne – jak działać by uniknąć zarzutów dyskryminacyjnych i naruszenia RODO
- planowane zmiany w zakresie katalogu danych osobowych żądanych od kandydata i pracownika

Polecamy z kadr:

Świadectwo pracy od A do Z w 2020 roku Cieślak

Świadectwo pracy od A do Z w 2020 roku Cieślak Wysyłka książki od 15 lutego 2020 roku. Wiele kwestii w zakresie wystawiania świadectwa pracy jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zag