Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT)

Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT)

  • Autor: Mariusz Pogoński, Podatki w praktyce
  • Rok wydania 2020
  • Liczba stron: 300

Opis książki Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT)

koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.

Polecamy z kadr:

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2020 roku

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2020 roku Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego z