Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Cena 129.38 zł

Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy. Szczegółowo omówiono tu podstawy prawne, zasady udzielania, wymiary, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, a także kwestie specyficzne dotyczące takich urlopów, jak:- urlop wypoczynkowy i doda

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

  • Autor: Donata Hermann Marciniak
  • Rok wydania 2018
  • Liczba stron: 242

Opis książki Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy. Szczegółowo omówiono tu podstawy prawne, zasady udzielania, wymiary, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, a także kwestie specyficzne dotyczące takich urlopów, jak:
- urlop wypoczynkowy i dodatkowy urlop wypoczynkowy,
- urlop bezpłatny,
- urlop okolicznościowy,
- urlop szkoleniowy,
- urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy,
- pozostałe zwolnienia od pracy.

Większość zagadnień w książce Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy została przedstawiona na przykładach realnych sytuacji pracowniczych, z którymi odbiorca tej publikacji może spotkać się w swojej pracy zawodowej. W tekście zawarto również przykładowe zapisy, gotowe do wykorzystania w oświadczeniach, wnioskach oraz innych pismach kadrowych.

Przystępny język oraz przywołane w publikacji orzecznictwo sądowe i stanowiska MRPiPS dodatkowo pomagają zrozumieć omawiane zagadnienia.

Polecamy z kadr:

Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk

Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk Książka obejmuje m.in. umowy, wnioski, regulaminy wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy. Ponadto zawiera 290 wzorów dokumentów z instruktażow

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Wynagrodzenia pracowników samorządowych Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorząd

Miłość dla zuchwałych

Miłość dla zuchwałych Shana Galen w jaki sposób zwykle rozpala wyobraźnię pasjonującą przyg

W podróży po Europie

W podróży po Europie Publikacja zawiera wybrane teksty z dorobku Profesora Wojciecha Tygiels