Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Cena 200.90 zł

Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,- gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 roku - opracowana m.in. przez pra

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

  • Autor: Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka Szmoń, Agnieszka Jacewicz, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 448

Opis książki Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:
- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,
- gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 roku
- opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy – gwarancja poprawności merytorycznej!
- pełen zakres spraw obejmuje: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne
- opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych,
- ponad 300 wzorów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku,
- w suplemencie elektronicznym – wszystkie wzory w pełni edytowalne (format MS Word).

Polecamy z kadr:

Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk

Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk Książka obejmuje m.in. umowy, wnioski, regulaminy wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy. Ponadto zawiera 290 wzorów dokumentów z instruktażow

Umowy cywilnoprawne 2020 Żaro

Umowy cywilnoprawne 2020 Żaro Poradnik dla osób prawnych i fizycznych zawierających umowy zlecenia, agencyjne, o świadczeniu usług i o dzieło w świetle obowiązujących w 2018 roku przepisów z