Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2020 roku

Cena 29.99 zł

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2020 roku Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o świadczenie usług wzrośnie do 17 zł brutto za godzinę. Spowoduje to jednoczesny wzrost kwoty chronionej przez potrąceniami komorniczymi i administracyjnymi w przypadku dłużników zatrudnionych na podstawie ww. umów. Trzy lata po wej

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2020 roku

  • Autor: Infor, Poradnik Gazety Prawnej 2020
  • Rok wydania 2020
  • Liczba stron: 176

Opis książki Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2020 roku

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2020 roku Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o świadczenie usług wzrośnie do 17 zł brutto za godzinę. Spowoduje to jednoczesny wzrost kwoty chronionej przez potrąceniami komorniczymi i administracyjnymi w przypadku dłużników zatrudnionych na podstawie ww. umów. Trzy lata po wejściu w życie obowiązku zapewnienia zleceniobiorcom i osobom świadczącym usługi co najmniej minimalnej stawki godzinowej nadal trwają kontrole PIP w tym zakresie. Na podmiot wypłacający wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej inspekcja może nałożyć karę grzywny od 1000 do 30 000 zł. Kontrole prowadzi też ZUS, który często kwestionuje umowy o dzieło.
Ponadto zleceniobiorcy, którzy nie ukończyli 26 lat, nadal mogą korzystać z ulgi w PIT od przychodów osiąganych z pracy. W 2020 r. zasada zwolnienia z podatku tych przychodów będzie jednak automatyczna, niewymagająca żadnego wniosku. Co również istotne, w 2020 r. kolejne podmioty będą obejmowane ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. W efekcie m.in. następne grupy zleceniobiorców zostaną włączone do tego nowego programu dobrowolnego, indywidualnego oszczędzania. Wiąże się z tym konieczność dokonywania wpłat zarówno przez osobę zatrudnioną, jak i podmiot, który ją zatrudnia w ustalonej ustawowo przynajmniej minimalnej wysokości. Wpłaty mają wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcom.

Poradniczy charakter publikacji sprawia, że Czytelnicy otrzymują gotowe rozwiązania dotyczące najbardziej popularnych form zatrudnienia cywilnoprawnego i wskazówki, jaki rodzaj umowy wybrać i jakim rozliczeniom podlega pochodzące z nich wynagrodzenie.

Z publikacji Czytelnicy dowiedzą się m.in.:

Jak przystąpienie do PPK wpłynie na wynagrodzenie zleceniobiorcy
Na jakich zasadach z ulgi w PIT mogą skorzystać osoby w wieku do 26 lat
Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy po zmianie minimalnej płacy

Polecamy z kadr:

Informator kadrowego 2020 książka

Informator kadrowego 2020 książka 82 tabele i zestawienia – wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnie