Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk 330 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk Książka obejmuje m.in. umowy, wnioski, regulaminy wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy. Ponadto zawiera 290 wzorów dokumentów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku. Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny. Dlaczego polecamy książkę Dokumentacja pracownicza 2016?

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk

  • Autor: Mroczkowska Renata, Potocka Szmoń Patrycja, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
  • Rok wydania 2020
  • Liczba stron: 466

Opis książki Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk

Dokumentacja pracownicza 2020 Oddk Książka obejmuje m.in. umowy, wnioski, regulaminy wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy. Ponadto zawiera 290 wzorów dokumentów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku. Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny.
Dlaczego polecamy książkę Dokumentacja pracownicza 2016?
- jest to jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,
- została opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, masz więc gwarancję poprawności merytorycznej!
- pełen zakres spraw obejmuje: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne,
- opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych,
- ponad 290 wzorów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku,
- wszystkie wzory są w pełni edytowalne (format MS Word) – plik suplementu elektronicznego jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

W 12 wydaniu książki o dokumentacji pracowniczej zmiany i nowe wzory na rok 2016 dotyczące:
- rodzajów umów o pracę, z przejrzystymi komentarzami,
- zmian w zakresie wypowiadania umów o pracę,
- dokumentacji zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
- urlopów związanych z opieką nad dziećmi, w tym nowa dokumentacja w zakresie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego;
- czasu pracy na rok 2016,
- nowy dział: Polityka social media, czyli wewnątrzfirmowa polityka dotycząca korzystania z mediów społecznościowych, w tym:
– wzorcowy regulamin prowadzenia profili na portalach społecznościowych
- – wzorcowy regulamin prowadzenia serwisu internetowego,
- nowy dział dotyczący zasad wykorzystywania przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów lub sprzętów, stanowiących ich własność, w tym:
– umowa o powierzenie prywatnego sprzętu komputerowego do celów służbowych
– instrukcja dokumentowania i wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników narzędzi, materiałów lub sprzętów, stanowiących ich własność,
- nowe podpowiedzi w zakresie prowadzenia akt osobowych,
- nowe praktyczne komentarze, w tym nowe stanowiska PIP i ważne – pracownicze orzecznictwo.

Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość zarządzania dokumentacją i tworzenia dokumentacji (podkatalogów) dla poszczególnych pracowników, bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, wydruku itp. Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Polecamy z kadr:

Mały kuchcik

Mały kuchcik Kuchnia to wyjątkowe miejsce w domu. To w niej ze zwykłych składników powstają na