Dostęp do informacji publicznej + płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów

Cena 147.62 zł

Dostęp do informacji publicznej , płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów Publikacja przedstawia w formie poradnikowej zasady dostępu do informacji publicznej – prostej, złożonej i ponownie wytworzonej. W szczegółowy sposób opisuje ona tryby udzielenia informacji publicznej, ograniczenia prawa dostępu do informacji, ponowne wykorzystanie informacji wytworzonej oraz opła

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Dostęp do informacji publicznej + płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów

  • Autor: Szustakiewicz Przemysław, Anna Augustyniak, Katarzyna Golat, Kamila Kędzierska, Maciej Kiełbowski, Arkadiusz Matusiak, Bartłomiej Opaliński, Maja Sujkowska, Dariusz Zalewski, Sektor publiczny w praktyce
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 582

Opis książki Dostęp do informacji publicznej + płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów

Dostęp do informacji publicznej , płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów Publikacja przedstawia w formie poradnikowej zasady dostępu do informacji publicznej – prostej, złożonej i ponownie wytworzonej. W szczegółowy sposób opisuje ona tryby udzielenia informacji publicznej, ograniczenia prawa dostępu do informacji, ponowne wykorzystanie informacji wytworzonej oraz opłaty i koszty udostępnienia informacji publicznej. Książka nie koncentruje się tylko na samej ustawie o dostępie do informacji publicznej, ale dotyczy także zagadnień powiązanych z dostępem, uregulowanych w innych aktach prawnych. Uwzględnia ona w szczególności problematykę dostępu do informacji o środowisku, regulacji RODO, prawa prasowego, tajemnicy prawem chronionej czy też udzielania informacji o zamówieniach publicznych.

Polecamy z kadr:

Prawo ochrony danych osobowych zarys wykładu

Prawo ochrony danych osobowych zarys wykładu W publikacji syntetycznie omówiono podstawowe zagadnienia i konstrukcje prawne ochrony danych osobowych, takie jak m.in.: prawa osób, których dane podd

Kościelne modele ochrony danych osobowych

Kościelne modele ochrony danych osobowych W książce przedstawiono zagadnienie ochrony danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia

Smerfy Połącz kropki

Smerfy Połącz kropki Co się dziś wydarzy w wiosce smerfów? Czy Zgrywus znów spłata komuś fig