Poradnik dla pracodawcy 2020 z zakresu spraw kadrowych

Poradnik dla pracodawcy 2020 z zakresu spraw kadrowych Stan prawny na dzień 1 marca 2017 roku. Pełny zakres wiedzy normatywnej dla pracodawców w sprawach kadrowych. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców związanych ze stosunkiem pracy. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Dokumentacja i ewidencja zatrudnienia. Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników. Urlopy pracownicze. Up

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Poradnik dla pracodawcy 2020 z zakresu spraw kadrowych

  • Autor: Zdziennicka Kaczocha Grażyna
  • Rok wydania 2020
  • Liczba stron: 196

Opis książki Poradnik dla pracodawcy 2020 z zakresu spraw kadrowych

Poradnik dla pracodawcy 2020 z zakresu spraw kadrowych Stan prawny na dzień 1 marca 2017 roku. Pełny zakres wiedzy normatywnej dla pracodawców w sprawach kadrowych. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców związanych ze stosunkiem pracy. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Dokumentacja i ewidencja zatrudnienia. Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników. Urlopy pracownicze. Uprawnienia kobiet i młodocianych. Świadectwo pracy. Akta osobowe. Spory ze stosunku pracy.

Polecamy z kadr: