Vademecum dokumentacji kadrowej 2020 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

Vademecum dokumentacji kadrowej 2020 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika W publikacji Czytelnik znajdzie wzory najważniejszych dokumentów kadrowych oraz praktyczne porady i wskazówki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach od stycznia 2019. Każdy wzór opatrzony jest przejrzystym komentarzem, który opisuje sposób wypełnienia dokumentu. Zawiera także opis sta

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Vademecum dokumentacji kadrowej 2020 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

  • Autor: Agnieszka Konopacka Kuramochi
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 168

Opis książki Vademecum dokumentacji kadrowej 2020 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

Vademecum dokumentacji kadrowej 2020 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika W publikacji Czytelnik znajdzie wzory najważniejszych dokumentów kadrowych oraz praktyczne porady i wskazówki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach od stycznia 2019. Każdy wzór opatrzony jest przejrzystym komentarzem, który opisuje sposób wypełnienia dokumentu. Zawiera także opis stanu prawnego, najważniejsze orzecznictwo sądów pracy oraz stanowiska urzędowe dotyczące stosowania konkretnego dokumentu. W przypadku każdego dokumentu wskazujemy, czy powinien być on przechowywany w teczce personalnej pracownika, a jeśli tak – do której z czterech części (A, B, C czy D) należy go włożyć. Publikujemy też praktyczne zestawienie dokumentów przechowywanych w aktach osobowych pracownika. Pokazujemy, na co zwracać uwagę, by nie popełnić błędu przy sporządzaniu danego dokumentu i nie narazić się na zarzuty inspektorów PIP w trakcie kontroli. Proponujemy też wzory regulaminów i procedur, których wprowadzenie wprawdzie nie jest bezwzględnie wymagane przez przepisy. Ich wdrożenie może jednak przynieść wymierne korzyści i zabezpieczyć pracodawcę na wypadek sporu z pracownikiem przed sądem pracy. Dzięki tej publikacji Czytelnik:

- poprowadzi dokumentację pracowniczą zgodnie z nowymi wymogami dla akt osobowych, jakie obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

- bezbłędnie sporządzi umowy o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy i wiele innych pism.

- łatwo dopasuje treść pisma lub umowy do konkretnej sytuacji.

- pozna zapisy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

- uzyska przykłady przydatnych i niestandardowych regulaminów oraz procedur do natychmiastowego zastosowania.

Polecamy z kadr:

Weź się ogarnij

Weź się ogarnij Jeśli kiedykolwiek miałaś wyrzuty sumienia, że nie biegasz codziennie półmar