Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne

Cena 94.34 zł

Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Książka jest skierowana do szerok

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne

  • Autor: Kamil Gorzelnik, Aplikacje prawnicze
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 228

Opis książki Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne

Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Książka jest skierowana do szerokiego grona Czytelników: aplikantów radcowskich, aplikantów adwokackich oraz osób, które przygotowują się do egzaminów zawodowych. Każdy kazus zawiera praktyczne zagadnienie, z którym aplikant może się potencjalnie spotkać podczas kolokwium z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego czy administracyjnego w trakcie aplikacji oraz egzaminu adwokackiego lub radcowskiego. Polecenie w kazusie odpowiada zadaniom określonym w ustawie – Prawo o adwokaturze lub ustawie o radcach prawnych.

Polecamy z kadr: